+48 502 902 116

Auta zastępcze Gdańsk

Auto Zastępcze Gdańsk

Jeżeli samochód, który wykorzystujesz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w innej firmie, został uszkodzony w wyniku kolizji nie z Twojej winy, możesz ubiegać się o pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego w firmie ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Warunkiem zwrotu kosztów jest wynajęcie pojazdu tej samej lub niższej klasy oraz udokumentowanie, że pojazd jest niezbędny do pracy lub ze względu na stan zdrowia i jego brak spowoduje określone straty finansowe lub zdrowotne.

 

NIE DAJ SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD!
Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często celowo wprowadzają poszkodowanych w błąd i informują, że auto zastępcze się nie należy! To nieprawda! Auto Zastępcze należy się bez ograniczeń i bez wskazywania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe konkretnej wypożyczalni.
WYNAJEM BEZGOTÓWKOWY
EXPRESAUTO zwraca się w Państwa imieniu do Ubezpieczyciela sprawcy kolizji/wypadku o zwrot poniesionych kosztów z tytułu wynajmu Auta Zastępczego.
Wszystko odbywa się w formie bezgotówkowej!
Koszty wynajmu auta zastępczego są 100% pokrywane przez Ubezpieczyciela sprawcy kolizji/wypadku!!!W związku z tym, należy przed wynajmem, złożyć u likwidatora lub w sekretariacie firmy ubezpieczeniowej oświadczenie o przykładowej treści:

„Dotyczy: (nr sprawy).

Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta(kę) mojego pojazdu, służącego do celów zarobkowych, jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy.”

Państwa kopia oświadczenia powinna zostać podbita jedynie pieczęcią ubezpieczyciela „przyjęto dnia …”.

Na naprawę pojazdu, składa się zazwyczaj wiele następujących po sobie, czasochłonnych działań. Najpierw należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy, który najczęściej dopiero po kilku dniach dokona oględzin pojazdu i przygotuje protokół. Często akta sprawy wędrują między właściwymi miejscowo inspektoratami. Kiedy na podstawie otrzymanego od ubezpieczyciela protokołu, serwis dokona własnej oceny szkody, często niezbędne okazują się ponowne oględziny. Zazwyczaj serwis nie dysponuje wszystkimi częściami zamiennymi, niezbędnymi do wykonania naprawy i musi je ściągać, nierzadko aż z zagranicy. Wszystko to sprawia, że przygotowanie do naprawy może przedłużać się do kilku tygodni, natomiast sam proces naprawczy trwa jedynie kilka dni.

Jednak wyznacznikiem okresu najmu nie jest, jak to chętnie interpretują firmy ubezpieczeniowe, tzw. technologiczny czas naprawy, ale rzeczywisty czas unieruchomienia pojazdu, bowiem straty spowodowane brakiem samochodu odczujesz już od chwili kolizji, a w szczególności kiedy samochodu jesteście fizycznie pozbawieni, gdy przebywa w serwisie.

Należy podkreślić, że na długość okresu przygotowania do naprawy, ma wpływ w pierwszej kolejności opieszałość i zła organizacja pracy ubezpieczyciela, za którą w żaden sposób nie może ponosić konsekwencji poszkodowany! Ubezpieczyciel czasami próbuje, określić maksymalną stawkę za jaką można wynająć pojazd zastępczy. Jednak, bez względu na to czy będzie to 500 zł za dobę w najdroższej firmie na rynku, lub też 100 zł za dobę, za ten sam samochód, w firmie konkurencyjnej, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel nie może polecić ani nakazać Ci korzystania z usług konkretnej firmy, a więc i określić stawki za jaką można wynająć samochód. Jedynym ograniczeniem jest zdrowy rozsądek oraz fakt, iż masz prawo wynająć pojazd tej samej lub niższej klasy, jednak zawsze w firmie, którą sami wybierzecie i za stawkę jaką sami ustalicie z wynajmującym.

Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. A przecież pokrycie kosztów naprawy Twojego samochodu i wynajmu pojazdu zastępczego, to jedynie podstawowe roszczenia jakie można zgłosić

Auta zastępcze Gdańsk, BEZGOTÓWKOWE AUTA ZASTĘPCZE, wynajem auta zastępczego Gdańsk, samochód z oc sprawcy